Lös korsord

Ibland kör man fast i korsord. I vårt exempel så har vi kört fast på ett ord: 9 rutor och ledtråden är Stridslysten. Då är vårt verktyg för att knäcka Korsord smidigt att använda.

Så här knäcker man ett korsord.Börja med att ange antal bokstäver (rutor) för ordet i korsordet. Vi fyller i nio i vårt exempel.


Vi känner till två bokstäver i ordet. Första bokstaven ska vara A och den näst sista bokstaven vara I. Övriga bokstäver i ordet är okända.

Vi får upp en lista som stämmer överens med kriterierna, dvs nio bokstäver. Första bokstaven A och näst sista I. Men det är bara ett ord, som passar till ledtråden: Stridslysten. Det är ordet aggresiv. Om man klickar på ordet, så får man upp dess synonymer. Då får vi upp att Stridslysten är synonym till aggresiv.