Vad betyder frågande?


Gratis Ordbok - Frågande betyder ...Det är inte ovanligt att ett ord har flera betydelser beroende på sammanhang. Det finns 7 olika betydelser för frågande. Ordet fråga med betydelsen be. Betydelsen kan också vara bry_sig_om. Andra betydelser för fråga runt är t.ex fråga, undra, rådfråga, förhöra, fråga.

Frågande betyder ...

Det finns 7 olika betydelser för ordet.

  1. fråga med betydelsen be..1
  2. fråga med betydelsen bry_sig_om..1
  3. fråga runt med betydelsen fråga..1
  4. fråga sig med betydelsen undra..1
  5. fråga till råds med betydelsen rådfråga..1
  6. fråga ut med betydelsen förhöra..1
  7. frågande med betydelsen fråga..1Synonymer till FRåGANDE

Det finns 1 synonym till frågande i vårt synonymlexikon. Synonymer eller ersätttningsord till frågande är t.ex undrande. Ordet (frågande) består av 8 bokstäver, varav 3 bokstäver är vokaler och 5 bokstäver är konsonanter. Frågande finns med på sidan nr 209833 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!


©2020 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |