Alla Synonymer.

minska är synonym till... Alla SynonymerVi har hitttat 7 synonymer till ordet minska i vår databas över synonymer.

Avta

Korsordshjälp : Ordet har fyra (4 st) bokstäver och är synonym till minska.

Avtaga

Tips för korsord: Ordet har sex (6 st) bokstäver och är synonym till minska.

Förkorta

Korsord : Ordet har nio (9 st) bokstäver och är synonym till minska.

Inskränka

Korsord : Ordet har tio (10 st) bokstäver och är synonym till minska.

Komprimera

Korsord : Ordet har tio (10 st) bokstäver och är synonym till minska.

Krympa

Tips för korsord: Ordet har sex (6 st) bokstäver och är synonym till minska.

Reducera

Korsordshjälp : Ordet har åtta (8 st) bokstäver och är synonym till minska.

Sökningen i databasen tog 0.02 s.


MINSKA

Det finns 7 synonymer (eller ersättningsord) till minska i vårt lexikon. Synonymer till minska är t.ex avta, avtaga, förkorta, inskränka, komprimera, krympa och reducera. Ordet (minska) består av 6 bokstäver, varav 2 bokstäver är vokaler och 4 bokstäver är konsonanter. Minska finns med på sidan nr 22785 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!

Vad betyder minska?

Det finns 3 olika betydelser för ordet.

  1. minsk med betydelsen minnas..1
  2. minska med betydelsen liten..1
  3. minska med betydelsen minska..1©2020-2021 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken, Korp. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |