Alla Synonymer.

liknande är synonym till... Alla SynonymerVi har hitttat 5 synonymer till ordet liknande i vår databas över synonymer.

dylik
likartad
motsvarighet
snarlik
snarlika
LIKNANDE

Det finns 5 synonymer (eller ersättningsord) till liknande i vårt lexikon. Synonymer till liknande är t.ex dylik, likartad, motsvarighet, snarlik och snarlika. Ordet (liknande) består av 8 bokstäver, varav 3 bokstäver är vokaler och 5 bokstäver är konsonanter. Liknande finns med på sidan nr 36286 i Wicktionary, som är en ordbok på nätet..

Synonymer är "ersättningsord" som berikar dina texter och gör språket mera varierat. Vår databas är ett perfekt verktyg för dig, oavsett om du skriver en uppsats i skolan, en avhandling i högskolan, produkttexter för en webshop eller håller på och författa en bok!

Vad betyder liknande?

Det finns 3 olika betydelser för ordet.

  1. likna med betydelsen lik..1
  2. liknande med betydelsen lik..1
  3. liknande med betydelsen likna..1©2020 AllaSynonymer.se
Vår ambition: Alla Synonymer helt enkelt.
Alla Synonymer är en gratistjänst, som använder flera databaser, t.ex Hitta Synonym och Folkets lexikon., Språkbanken. Vi reserverar oss för fel.


| Sök Synonym | Lösa korsord | Om oss |